Thursday, January 14, 2016

 ശ്രീഅയ്യപ്പൻ
---------------------

ഹരിഹരപുത്രനേ ........ 
ശരണംപൊന്നയ്യപ്പാ .......
പമ്പാ നാഥാ ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ .....
അയ്യനേസ്വാമീ ..ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ ...

സ്വാമിയേ  ശരണം ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ  .... .....(.സ്വാമിയേ ശരണം )


ശരണം തരണേ ചരണം തന്നിൽ ...
ശരണം ശരണം സ്വാമീ ശരണം .....
മലകൾ താണ്ടി ഞങ്ങൾ വരുന്നൂ ....
ശബരീ വാസാ നിന്തിരു  മുന്നിൽ .....(.സ്വാമിയേ  ശരണം )


പാപ വിമോചന മരുളുക നാഥാ ...
എന്നും നിന്നിൽ   അഭയം തരണേ .....
കലികാലത്തിൻ ദോഷമകറ്റീ .....
നല്ലൊരു കാലം അരുളുക ദേവാ .,,,,.    

ശബരി   ഗിരീശ  കാക്കണമേ........  .
ശനിദോഷത്തെ  അകറ്റണമേ .....( സ്വാമിയേശരണം )

ശ്രീദേവിനായർ 

2 comments:

Shahid Ibrahim said...

ശരണമെന്നയ്യപ്പാ..

SreeDeviNair.ശ്രീരാഗം said...

dear brother thanks.......