Thursday, December 22, 2016

എല്ലാ സ്നേഹിതർക്കും എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ 
ക്രിസ്മസ്  ആശംസകൾശ്രീയേശുനാഥൻ
-----------------------


മണ്ണിന്റെ  പുണ്യമായ്  വിണ്ണിന്റെ തേജസ്സായ്‌ ,
ഭൂ മിയിൽവന്നുപിറന്ന നാഥാ .....
മർത്യന്റെ നന്മക്കായ് നീയെന്നും തപം ചെയ്തു
ജീവനിൽ നോവുകളേറ്റെടുത്തു .....

നീയേശുനാഥാ .......


ക്രുരനാം മർത്യൻറെ  പൊള്ളുന്ന കൂരമ്പിൻ
പാപങ്ങൾ  ഏറ്റു നിൻ   സ്വന്തമാക്കി,                        
പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കുവാൻ കേണു നീ      
സ്വർഗ്ഗപിതാവിനോടെന്നും   വിനീതനായ്
ശ്രീയേശുനാഥാ

ജന്മങ്ങളായിരം ജീവജലംകൊണ്ട്
ജന്മപുണ്യം നൽകി മുക്തരാക്കി ......
പാപിയെപ്പോലും  പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന
പാപ വിമോചന നാഥനായി .....

 ശ്രീയേശുനാഥനായി .....


പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ 

Monday, November 28, 2016

തണൽമരം
-------------------

മുൻപേ ചിരിച്ചോരു അന്പിൻ   മുഖങ്ങളിൽ ,
പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടതോ ക്രോധമുഖം ..
സ്നേഹത്തിന് പാലാഴിതീരത്ത് കണ്ടത്
മോഹവായ്‌പിന്റൊരു നഷ്ടബോധം ,,,

എന്തെന്നറിയാതെ നാലുപാടും നോക്കി ,
നന്നേ പകച്ചുഞാൻ ഉള്ളിലായി ..
ഒട്ടല്ലാ കൗതുകം എൻ മനസ്സാക്ഷിതൻ
മൗനം തെരഞ്ഞതിൻ പൊരുളറിയാൻ !


ചാരത്തണയ്ക്കുവാൻ  മെല്ലെത്തലോടുവാൻ ,
ആ മാറിലെന്നുംഅഭയം വേണം .
ജന്മജന്മാന്തരപുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കായ്
എന്നുമീ ജന്മത്തിൽ രക്ഷകനായ്‌ ....!

കാമവും ക്രോധവും പിരിയാത്തോരീ ജന്മ ,
ലോകത്തകമ്പടി ആകവേണം
എങ്ങിരുന്നാലും  നിൻപദനിസ്വനം
കേൾക്കുവാനായ് എൻ മനം കൊതിക്കും!

"വർഷങ്ങളേറെപ്പിരിയാതിരിക്കണം
പിരിയുന്നതും ഒപ്പംകർമ്മഫലം !
പിരിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴുംനിറകണ്ണാൽ
കുങ്കുമം ചാർത്താൻ  നിൻകൈകൾ വേണം!"


പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ
 

Sunday, November 27, 2016

നീയും ഞാനും
--------------------പാതിമറഞ്ഞൊരു പകലാണ് നീ
മൂടിമറഞ്ഞൊരു  അഴലാണ് ഞാൻ....

എന്നിൽ വീണടിയുന്നു പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും ,
സ്വപ്ങ്ങളെന്നുംഅകലെയായ്മറയുന്നു ...

പൊട്ടിയകൈവളത്തുണ്ടുകളിൽ ഒരു
ചിത്രം ഒളിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ...

അതുബാലചാപല്യമോ കൗമാരസ്വപ്നമോ ?
യൗവ്വനകാന്തിതൻ ശിഷ്ടങ്ങളോ ?

വാർദ്ധക്യമെന്നെ തൊട്ടുതലോടാതെ
ഓടിയൊളിക്കുമോ അനന്തയിൽ ?

അർദ്ധനാരീശ്വര സന്നിധി തോറുമെൻ
ആത്മാവ് കേഴുന്നോ മോക്ഷത്തിനായ്

ഒരായിരം വർഷമീ ഭുമിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ .
ചാരുശില്പമായ് ഞാൻ മാറിയെങ്കിൽ

എന്നിലെയാത്മാവിൻ അന്തർഗ്ഗതമെന്നും
നിഷ്കാമ  മോക്ഷത്തെ കാമിച്ചേനേ ...!


പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ 

Monday, November 14, 2016എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും  ശിശുദിനാശംസകൾ
------------------------------------------------------------

ശിശു വായിട്ടിരിക്കുവാൻ മോഹിച്ച് ഞാനിന്നും ,
ശൈശവത്തിൻ  കുളിരോർമ്മതന്നിൽ.

പനിനീർ  മഴയിൽ  നനഞ്ഞു പിന്നെ,
സ്നേഹപ്പുഴതന്നിൽ കുളിച്ചുതോർത്തി..!

റോസാദളം പോലെ നയന സുഖം   ..ഒരു
തുളസിക്കതിർ പോലെശുദ്ധ മനം ,

നിഷ്ക്കളങ്കംകണ്ണിൽ സാഹോദര്യം ...
എല്ലാം ഒന്നുപോൽ നോക്കിനിന്നു ,

ശൈശവ മാനസം മൃദുലതരം .....!

പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ 

Sunday, November 6, 2016

നിമിഷങ്ങൾ  
--------------------

നഷ്ടപ്രണയത്തിൻ 
മൂകമാംസാക്ഷികൾ

ആരെയോ കാത്തുനിന്നു
.എന്തിനോ വേണ്ടിനിന്നു ....

വരുവാനാവില്ല വരുമെന്നുറപ്പില്ല.
എന്നിട്ടും ഓർത്തെടുത്തു ..

മോഹത്തിൻ  നിമിഷങ്ങളെ ,
വാഗ്‍ദാന ചിന്തകളെ ....

ശോകത്താൽ ഉള്ളുരുകീ 
കണ്ണിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വീണുറങ്ങീ ..

ചിന്തകൾക്കും ജോലി  ഭാരം ..
 കവിതകൾക്കോ കദനരൂപം  ..

ആധാരശിലയിലെ ആശ്രയപരൂപത്തിൽ
അറിയാത്ത സ്വപ്നവികാരം ..!
എന്നും അടങ്ങാത്ത മോഹ വിദൂരം ....


പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ 

Monday, October 31, 2016

കേരളം
----------------------

കേരളമെന്നൊരു നാടുകണ്ടോ ?
അത് മലയാളി മങ്കതൻ  മനസ്സുപോലെ!

മനതാരിലായിരം സ്വപ്‌നങ്ങൾ കൊണ്ടവൾ
മറുനാട്ടിൽപോലും മഹത്വമേകി ...

സത്യത്തിൻ പാൽപുഞ്ചിരിതൂകുന്നു
തുനിലാവൊത്തൊരു പെൺകൊടിയായ്.

പൂക്കളം തീർക്കുന്നു തിരുവോണത്തിൽ അവൾ
പുതുവർഷംഘോഷിക്കും ആര്ഭാടമായ് ...

പാട്ടും മേളവും  ആർപ്പുവിളികളും
 ആത്മാഭിമാനവും കാത്ത് വയ്ക്കും..

ജാതിയുമില്ല മതവുമില്ല അവൾക്കെല്ലാ
മതസ്ഥരും ഒന്നുപോലെ .....

മലയാളമേ കേരളമേ കേരവൃക്ഷങ്ങൾ തൻ ചാരുതയേ   .....
നെല്ലോലതൻ  കുളിർ തെന്നൽപോലെ

സ്നേഹമായ്  നല്ലൊരു സോദരിയായ്   ..
എന്നെന്നും മർത്യർക്ക് ആശ്വാസമായ് ...

തുഞ്ചന്റെ തത്തയെ പാടി പുകഴ്ത്തുവാൻ
പാട്ടിന്നീണ മായ് നിന്നവൾ നീ ...

കുഞ്ചന്റെ മേളത്തിനൊപ്പം നിറഞ്ഞാടി
ചന്തത്തിലാറാടി നിന്നവളും !


ആട്ടവും ,പാട്ടും ,കഥകളി ,നൃത്തവും
ആടിയുലയും തിരുവാതിര ....

എന്നുംമനസ്സിലൊ രായിരം സുന്ദര
സങ്കൽപ മാറാടി നില്പ വൾനീ

.മലയാളമെന്ന മഹാവാക്കിനർത്ഥവും.
മാഞ്ഞുപോകാതെ നീകാത്ത് നിൽപ്പൂ ..

എവിടെയാണേലും നിൻ മടിത്തട്ടിലായ്
ഓടിയെത്തും നമ്മൾ മലയാളിയും ...!

പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ

 

Friday, October 7, 2016

അക്ഷരദേവി
---------------------

നവരാത്രി സന്ധ്യകൾകൺ തുറന്നു
മനസ്സിലൊരായിരം തിരിതെളിഞ്ഞു .
അക്ഷരദേവിയെ തൊഴുതു നിന്നു ഞാൻ
എന്നുള്ളം അകവും പുറവും  ശുദ്ധമാക്കി ...

അറിയാതെ അറിയാതെ അറിയുന്നു ഞാൻ
അറിവായി നിന്നെയെന്നരികിലായി ....
അറിയുവാനറിയാതെ  അകലുന്ന അറിവാർത്ഥി
അറിയുന്നുവോ  നിന്റെ അണയാ  പ്രവാഹം ?


അലസമായ്  അലിയുന്ന  അറിവിന്റെ  നിറവ്
അറിയായ്കിൽ  നിന്നെ അറിയുന്നവരുണ്ടോ ?
അക്ഷരദേവിതൻ   അമല പ്രകാശം
അക്ഷമയാൽ ഞാൻ നോക്കിനിന്നു ....

അകലെയായി ഞാൻ കാതോർത്ത് നിന്നപ്പോൾ
അശരീരിയായ് സ്വരം  കാതിൽ നിറഞ്ഞു !


പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ
 

Monday, September 12, 2016

തിരുവോണം
---------------------


സമ്പന്നരുടെ ഓണം ,
ദരിദ്രരുടെ ഓണം,
സാധാരണക്കാരന്റെ ഓണം ,
അത്താഴ പട്ടിണിക്കാരന്റെയും ,മുഴുപ്പട്ടിണി
ക്കാരന്റെയും ഓണം ,

ബന്ധങ്ങൾ മറക്കുന്നഓണം ,
ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുന്ന ഓണം ,

ആഘോഷങ്ങളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഓണം
മനസ്സാക്ഷിമറക്കുന്ന ധാരാളിത്തത്തിന്റെ ഓണം ,
എന്നിരുന്നാലും തിരുവോണമേ
  നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു .....
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ,,,,

നീ ഒരായിരം കാത്തിരുപ്പുകളുടെ മോഹവുമായി
പുണ്യമായ്‌  സുകൃതമായ്  വീണ്ടും എത്തുന്നു .....

മോഹമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ ,,
ഒരു നാളിലും ഫലിക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ..
നിലയ്ക്കാത്ത നൊമ്പരപ്പാടു കൾ ,,
ഒത്തിരിയൊത്തിരി  കടപ്പാടുകൾ ...
ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളായെന്നും
എന്നെ നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ .....


വാഴ്ചകൾ ,വേഴ്ചകൾ ,വീഴ്ചകൾ ...
കാഴ്ചകളായ്  നാലുപാടും നിറഞ്ഞാടുമ്പോൾ ,
കണ്ചിമ്മി കാതോർത്ത്  ഞാനിരിക്കുന്നു ..!


വീണ്ടും ഒരു തിരുവോണത്തെ യും കാത്ത് ...... !

എന്റെ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും  സ്നേഹിതർക്കും
സ്നേഹത്തോടെ യുള്ള  ഓണാശംസകൾ ....

പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ  

Monday, September 5, 2016


നിശാഗന്ധി   ( ഗാനം )
-------------------

മിഴികൂമ്പി നിന്ന നിശാഗന്ധി ചോദിച്ചു
ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞു നീ  തൂകീടുമോ ..

മിഴിനീരിലലിയാതെ കൺചിമ്മി നിന്നു ഞാൻ
നിന്നനുരാഗലഹരിയാവാം .....

ചന്ദനം ചാലിച്ച രാത്രി തൻ മാറിലായ്
ചന്ദനച്ചാർത്തായ് ചമഞ്ഞുനിൽക്കാം

രാപാർക്കുവാനായി നിൻമടിത്തട്ടിലായൊരു
രാഗലോലുപയായിമാറാം  ,,,


ഇന്ദുതൻ മാറിൽലയിച്ചലിയാം
 നിശാഗന്ധി യായി ചമഞ്ഞു നിൽക്കാം

മാസ്മര ലോകത്തെ കാണുവാനായി ഞാൻ
  രാഗവായ്പായി മാറിനിൽക്കാം ..

അരുതാത്ത തെന്തോ നിനച്ചുഞാനിന്നലെ
അകലങ്ങൾ കാത്തു നിന്നീടുന്നനേരം
അരികത്ത് നീ വന്നു ലാവണ്യമേ എന്റെ
അകതാരിൽ  ആത്മതാപമാക്കി .....

പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ 

Monday, August 29, 2016

അമ്മ

ഒരു പഴമ്പായിൽ  പടിഞ്ഞിരുന്നീടുന്ന
അയലത്തെ അമ്മ തൻ കണ്ണുകളിൽ

കണ്ടതു ഞാനെന്റെ അമ്മതൻ  മിഴിനീരോ
ദുഃഖങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്ന നറു ചിരിയോ ?

സന്ധ്യയ്‌ക്കു  നാമം ജപിക്കുന്ന അമ്മതൻ
ചുണ്ടുകൾ കീർത്തനം ഉരുവിടുമ്പോൾ ..

മനസ്സുരുകുന്നതുപോലന്നമ്മ  കേണതും
മക്കൾക്ക് വേണ്ടിമാത്രമായിരുന്നുവല്ലോ ?അമ്മതൻ  നെഞ്ചിലെ സ്നേഹത്തിൻഭാഷയിൽ
കടൽത്തിരപോലെ തിരയിളക്കം ..

എന്റെ മനസ്സിന്റെ നിറവിലും  അമ്മയ്ക്കായ്
മിഴിനീരിൽ കുതിർന്നൊരു മൊഴിയിളക്കം !

പട്ടംശ്രീദേവിനായർ  

Tuesday, August 23, 2016

ശ്രീകൃഷ്ണൻ
-----------

യമുന  പിന്നെയും ഒഴുകുന്നു
യദുകുല കാമ്പോജി  പാടുന്നു ..
യദുകുലനാഥനെ മാറോടണച്ചവൾ
അകലങ്ങളിലേയ്ക്കകലുന്നു .....
അറിയാത്തതുപോലവളലയുന്നു  !(  യമുന )


മാധവ മനസ്സിലലിഞ്ഞുമയങ്ങിയ ..
രാധ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നു ....
രാധാ മാധവം നിറയും മനസ്സിൽ
പ്രിയസഖി രാധ ചിരിക്കുന്നു  ( യമുന )


.ഗോപികമാരുടെ മോഹനസ്വപ്നവും
കാണാത്തതുപോൽ കാണുന്നു ...
മനസ്സിലൊരായിരം സങ്കല്പങ്ങൾ
ചിറകുവിരിച്ചുപറക്കുമ്പോൾ ,

മനസ്സുമയങ്ങും മധുരച്ചിരിയാൽ
യമുനയൊടെന്തവൾ   ചോദിപ്പൂ ?  (  യമുന )


പട്ടംശ്രീദേവിനായർ 

Tuesday, August 16, 2016

പൊന്നിൻ ചിങ്ങം
--------------------------


മലയാള മങ്കതൻ  നിർമ്മാല്യ ത്തൊഴുകൈയ്യാൽ ,
മധുരമാം ചിങ്ങത്തെവരവേറ്റു നിൽക്കുന്നു .....
മലയാള  മനസ്സിലായ് നിറദീപം  തെളിയുന്നു ..
മഹനീയ ചിന്തകൾനിറയുന്നു മനുഷ്യരിൽ ...

ഓർമ്മപുതുക്കി പൊന്നോണം എത്തുമ്പോൾ ,
ഓർമ്മത്തണലിലെൻ സ്വപ്നം മയങ്ങുന്നു ...
തൂശ നിലയിട്ട സദ്യവട്ടത്തിന്റെ ,
മുന്നിലായിന്നെന്റെ ബാല്യം കൊതിക്കുന്നു ....

അമ്പലം ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നെൻ ,
പട്ടുപാവാടയിൽ കൊലുസ്സിന്റെ  കിന്നാരം .
നീട്ടിയ കൈക്കുമ്പിൾ നിറയെ പ്രസാദമായ് ...
നിറയും മിഴിയുമായ്‌ തൊഴുതു ഞാൻ ദേവനെ .....

അച്ഛന്റെ കൈപിടിച്ചിന്നും നടക്കുന്നു ,
അക്ഷരത്തെറ്റു വരുത്താത്ത മനസ്സുമായ് ...
മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോഴും ..
അമ്മയാംഭൂമിയെതൊട്ടുതലോടിഞാൻ .....!

പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ
...


 

Monday, August 1, 2016

തിലോദകം
----------------


മിഴിയോരത്തമ്പിളി കണ്ണടച്ചു
കരിമുകിൽക്കാറുകൾ കൺ തുറന്നു

കർക്കിടകത്തിന്റെ  പുണ്യമാം രാവിലും
കറുത്തപൗർണ്ണമി ചിരിച്ചു ണർന്നു...

വഴിയോരത്തെന്തോ തെരഞ്ഞപോലെ
മിഴികൂമ്പി ബന്ധുക്കൾ അണിനിരന്നു...

എല്ലാ മുഖങ്ങളും ദുഃഖ ഭാരങ്ങളാൽ
നഷ്ട ഭാഗ്യങ്ങളെ ഓർത്തു നിന്നു  ...
ഒന്നും പറയാതെ കാത്ത് നിന്നു ..

ഉറ്റബന്ധുക്കൾതൻ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ നിന്നു
ഒരു വട്ടം കൂടികാണുവാനായ് ..
അവരെ കാണുവാനായ് ....

അമ്മയോ   അച്ഛനോ ഏട്ടനോ   വന്നുവോ
എന്നെ തെരഞ്ഞുവോ  നോക്കി നിന്നോ ?

 കൺമിഴിനിറഞ്ഞുവോ  കാതോര്ത്തു നിന്നുവോ
തേങ്ങിക്കരഞ്ഞുവോ  നിശബ്ദമായി ....?

കാണാതെ കാണുവാൻ കഴിയില്ലാ മനവുമായ് ....
ഞാനിതാ നിങ്ങളെകണ്ടിടുമ്പോൾ .....
 
"കാണുന്നുവോ നിങ്ങൾ എന്റെയീ  രൂപവും ഭാവവും,   
ഓർമ്മ തൻ നോവുള്ള കണ്ണുനീരും ?
  നീട്ടിയ കൈകുമ്പിൾ തന്നുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കായ്  
ഓർമ്മതൻ സ്നേഹതിലോദകവും "
 
 
 
പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ 
 

Sunday, July 31, 2016

തിടുക്കം
-------------


കണ്ണീരുപ്പുമായ് എന്തിനോയെവിടെയോ ,
തീർതഥാടനം  നിത്യം ചെയ്യുന്ന മർത്യാ ..

കരകാണാക്കടലിലെ ഓളങ്ങൾ പോലെ നിൻ
ചിന്തകൾക്കെല്ലാമെന്നും ഇളക്കം ....

ജീവിതമെന്ന പരാധീനതീരം
പാരാവാരസദൃശം ജഗത്തിൽ.

എന്തിനായ് വീണ്ടുമീ തിടുക്കം ഉള്ളിലെ ,
മോഹമടങ്ങുവാതൊടുങ്ങുവാനാണോ ? 


പട്ടംശ്രീദേവിനായർ 

Sunday, July 24, 2016

കടൽ
----------


കടലിന്റെ  ആഴത്തിനറിയില്ലൊരിക്കലും ,
കരതൻ കദനത്തിലാഴുന്ന  നോവുകൾ ..

കടൽ വീശി ത്തളരുന്ന കാറ്റിനു മറിയില്ല..
പൊള്ളും മണലിൻ ,മനസ്സിൻ  വേദന

കടലോരം കനിയുന്ന മേഘങ്ങളൊരുനാളും
അറിയാതെ പോകുന്നു മഴനീരിൻ  മിഴിനീരും ....

എന്നിട്ടും മഴമേഘമായി പ്പുണരുവാൻ
വെമ്പി, തപംചെയ്യും നിത്യം ജലകണം !

പട്ടം  ശ്രീദേവിനായർ 

Thursday, July 7, 2016


സ്വപ്നങ്ങൾ
------------------
എങ്ങോ മറന്നൊരെന്നാത്മ താപത്തിന്റെ
അല്ലലായ് നീ വീണ്ടു മുണർന്നുപിന്നെ,

അറിയാതെ യെങ്കിലും ഒരു പുണ്യമായെന്നിൽ
അറിവായി നൊമ്പരക്കാറ്റുപോലെ ...

വീശിത്തളർന്നൊരെൻ  ചുംബനച്ചൂടിന്റെ
കാറ്റേറ്റുവീണ്ടും തളർന്ന നിന്നെ,

മറുവാക്കുകൊണ്ട് പോൽ നോവിക്കാനാവാതെ
പിരിയുവാനാവാതെ ,,,
        ഞാൻ കുഴഞ്ഞിടുന്നു !

പട്ടംശ്രീദേവിനായർ 

Saturday, July 2, 2016

കവിത

കണ്ണുകൊണ്ടെഴുതുന്നുകവിത
കാതിൽ ഒഴുകുന്നു രാഗം

മനസ്സിൽപുണരുന്നു   നാദം
എന്റെ ജീവനിൽ അലിയുന്ന ഭാവം ....

എന്തിനാണെന്നതറിയാതെ നിത്യവും
അലിയുന്നുഞാനതിൻ പൊരുളിൽ ..
.

ജന്മജന്മാന്തര പുണ്യമായ് ത്തീരുമോ
ജീവന്റെ നിഷ്കാമ കർമ്മം? 


പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ 

Monday, June 20, 2016

നിമിഷം
----------------

നിമിഷം സുന്ദര നിമിഷം
അതിലാരോ കടം കൊണ്ട നിശ്വാസം ...

ചിന്തകൾക്കുന്മാദ ഭാവം,,,,,
അതിലെന്തെന്നറിയാത്ത മോഹം...

കടലാഴം കണ്ടമൊഴികൾക്കെന്നും ,
സ്വപ്ന വസന്ത തിളക്കം ,അതിൽ

കരയോളം പോന്നൊരു മോഹങ്ങളിന്നും  ,
മണലിൽ പണിതൊരു  കൊട്ടാരമായ് ..!

  പട്ടംശ്രീദേവിനായർ .. 

Tuesday, May 24, 2016

മഞ്ജുള ഭാഷിണി         ഗാനം
-------------------------


മനസ്സിലെ മഞ്ജുള ഭാഷിണി  ഇന്നലെ .
വെറുതെ വെറുതേ  പു ഞ്ചിരിച്ചു

മു ഗ്ദമാം  ഭാവങ്ങൾ കണ്മിഴിക്കോണിലായ്
ഭാവഗീതിയായ് നിറഞ്ഞു നിന്നു  ....
അവ ഹൃദയാഭിലാഷമായ് അറിഞ്ഞു നിന്നു ..(മനസ്സിലെ )


ലോലഭാവങ്ങളിൽ തരളിതയാകിയ
രാഗതാളങ്ങളൊത്തു ചേർന്നു ....


മൃദു ലതരംഗമായ്  മനസ്സിലൊരായിരം
പ്രണയ ഗാനങ്ങൾ നിരന്നു നിന്നു ..

അവ പുതു രാഗവുമായ് ലയിച്ചു  ചേർന്നു ...(മനസ്സിലെ )

പുരുഷനും പ്രകൃതിയും ഒത്തുചേരു ന്നൊരു
പ്രപഞ്ചത്തി ന്നാധാര ശിലയിൽ  നിന്നും

ഒരു യുഗശില്പിതൻ  രൂപാന്തരം
അന്ന് ആദ്യമായ് കണ്ടു പ്രപഞ്ചശില്പി      ( മനസ്സിലെ )


 
ശ്രീദേവിനായർ

Saturday, April 30, 2016

പ്രണയം
---------------


പ്രണയ തീവ്രം     
മഹാഭാവം .....
തീക്ഷ്ണ നയനം  നിൻമുഖം

മഹാഭാഗാ   നിന്നിലിയാൻ
കാലമെത്ര താമസം?

പ്രണയ കുതൂഹല സൗകുമാര്യം
മിന്നി  മറിയും മനസ്സുമായ് ..

അരികിലായ്  നീ ഒഴുകിയെത്തും ,
നിലാപ്പൊൻ മഴത്തുള്ളിയായ് ......

ഋതു ഭേദം  രൂപമാറ്റം
പ്രകൃതി തൻ സ്വയം വികൃതികൾ

ഹൃദയരാഗം  പ്രണയ ഭാവം
മനസ്സിൻ  മതിഭാവവും .....!

ശ്രീദേവിനായർ 

Thursday, April 28, 2016

സൂര്യൻ
---------------


ഒരിക്കലവൻ എന്നോടു ചോദിച്ചു .....
നഷ്ട മാം വൃക്ഷത്തെ നീ തരുകില്ലയോ ?
...
പുഴതൻ തണുപ്പുമായ് വരുവാങ്കഴിയാത്ത
മേനിതൻ വേദന നീയിന്നറിയുമോ ?

ശോകമാം ഭാഷയിൽ എന്നോടിന്നവൻ
വ്യക്തമായ് ചൊല്ലിപ്പതം വന്ന മനസ്സുമായ് ...

നഷ്ടസ്വര്ഗ്ഗത്തെ പ്പാടിപ്പുകഴ്ത്ത്തുന്ന ..
മനസ്സുമായ് മനുഷ്യരെന്നും അലയുന്നു

ചുറ്റിലും നോക്കുക ..ഭുമിതൻ ദുഃഖത്തെ
കണ്ണീരുവാർക്കുന്ന മരങ്ങളെ ക്കാണുക ....

കണ്ണീരുവറ്റിത്തളർന്നുറങ്ങീടുന്ന -
പിഞ്ചു കിടാങ്ങളെ നോക്കി ....കരയുക !
....
എന്തുതെറ്റാണിവർ ..ചെയ്തതെന്നോർക്കുക ?
ഭൂമിയാം അമ്മയെ വഞ്ചിച്ചതില്ലിവർ..!

ഭൂമിയെത്തല്ലി തകര്ത്ത്തവർ അകലെയായ്
കൊട്ടാരവാതിലിൽ നോക്കി നിന്നീടുന്നു ...

കൈപ്പണം വാങ്ങി മതിക്കുന്ന വന്പന്മാർ ..
ഇന്നും സുഖിക്കുന്നു .നാലുകെട്ടിന്നുള്ളിൽ ...!.."സർവ്വം  സഹിച്ചങ്ങു സഹികെട്ട ഭൂമിയിൽ
ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾ .....
എന്തിനോ ഏതിനോ നിര്വ്വികാരം കൊണ്ടു
കുപിതനായ് മനുജനെ നിഷ്പ്രഭനാക്കുന്നു !"


ശ്രീദേവിനായർ

Friday, April 15, 2016


വസുധ
--------------

വസുധേ നിനക്കായ് കനിയും പ്രസാദം
കനിവിന്റെ നിറവായ്‌ ഹൃദയം   തരുമ്പോൾ .

ഇളംതെന്നൽ  മെല്ലെ ഒരുക്കീ  പുലർക്കാ ലം , 
മലർക്കാറ്റേറ്റു മയങ്ങുന്നീ ....... നിമിഷം !

മറുവാക്ക് ചൊല്ലാതെ  മുറിപ്പെടുത്താതെ  ,,നീ
മറ്റെന്തോ ചൊല്ലിപ്പിരിഞ്ഞുപോയീ ....!

പിരിയാത്തനൊമ്പരപ്പാടുമായിന്നും ഞാൻ
ഒരു മൊഴികേൾക്കുവാൻ കാത്തു നിന്നു .....!

ഇരവുകൾ മെല്ലെപ്പതം പറഞ്ഞുറങ്ങി
പിരിയുന്നഇണക്കിളിക്കൊക്കുരുമ്മി,,,,,

പിടയുന്ന മനസ്സുമായ് കാർമുകിൽ വിഷുപ്പക്ഷി     
പിറക്കാത്ത കുഞ്ഞിനേ കാത്തു നിന്നു ..!

കുയിലിന്റെ നാദത്തിൽ മനസ്സു പിടഞ്ഞൊരു
ചെറു കിളിയെന്തിനോ   സ്വയം മറന്നു

കുയിലമ്മക്കുഞ്ഞായ്  പിറക്കാൻ കഴിയാത്ത
വിധിയെപ്പഴിചാരി കാത്തിരുന്നു .....!ശ്രീദേവിനായർ 

Monday, April 4, 2016

നിശീഥിനി  ( ഗാനം )
-----------------


നിഴൽ വീശിവന്ന ഇളംകാറ്റു ചോദിച്ചു ,
നിലാവിനോടെന്തേ പിണക്കംനിനക്ക്
നിലാവിനോടെന്നും പിണക്കം ...?

ഇടം കണ്ണിറുക്കി ചിരിച്ചു ഞാൻ ചൊല്ലീ...
ഇല്ലില്ലെനിക്കില്ല പിണക്കം ..
ഇഷ്ടം എന്നുമിഷ്ടം ...അവളോടെന്നുമിഷ്ടം....!

കാണാനഴകുള്ള സുന്ദരി യാണവൾ ..
പരിഹസിക്കാനും  മിടുക്കീ  ....
സുന്ദരിയാണവൾ  ഇന്ദുവിൻ കാമുകി
കാമുക വൃന്ദത്തിൻകേന്ദ്ര ബിന്ദു .......!


സുന്ദരിയല്ല ഞാൻ  തെല്ലഴകില്ലെനിക്കെങ്കിലും
രാക്കിളി പാട്ടിന്റെ ഈണങ്ങൾ മൂളുന്ന ഇരുളിന്റെ
 ഇഷ്ടതോഴി ഞാൻ .....നിശീഥിനി ,,,
ഒരേകാന്ത കൂട്ടുകാരി ...

പ്രണയ വസന്തങ്ങൾ എന്നിലേക്കായുന്നു .
എന്നെ കാത്തു നിൽപ്പൂ ...

മയങ്ങാൻ ,ലയിക്കാൻ ..മെയ് ചേർത്തുറങ്ങാൻ..
എന്നെ പ്പുണർന്നു നില്ക്കാൻ !

സുന്ദര സൂനങ്ങൾ  വിടരാൻ കൊതിക്കുന്ന
സുന്ദര നിമിഷം ഞാൻ ..
പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച്  ഭൂമി തൻ മായയിൽ  ഞാൻനിന്നെ
അറിയുന്നു ..നിശീഥിനി .......ഞാൻ
ഇരുളിൽ ലയിക്കുന്നു ..,,,,,!


ശ്രീദേവിനായർ 

Wednesday, March 30, 2016

വ്യാമോഹം
-----------------


വിഷാദഗാനങ്ങൾ വ്യാമോഹമായി .
വിമൂകസ്വപ്ന ങ്ങൾ മോഹങ്ങളായി.....

എന്നോ   മറന്നൊരു  മായാവസന്തങ്ങൾ
പൂക്കൂടചൂടി  പ്രദക്ഷിണം വച്ചു  ...!

തളിരിനെ ക്കാത്തൊരു ചിത്രശലഭത്തിൻ ,
ചിറകിൽ ഞാനൊരു ചിത്രം വരച്ചു ...

പലഭാവചിത്രങ്ങൾ ചിരിതൂകി നിന്നു ,ഞാൻ
പലവട്ടം നോക്കി അതിലൊന്നായ്  മാറി !

ഏകാന്ത സ്വപ്നവിഹായസ്സിലായി ..
സ്വയംമെനഞ്ഞെടുത്തൊരു ശില്പമായ് മാറി ..

അകലെയകലെയാ യ്  ആരെയോകാ ത്തൊരു
അകലങ്ങളിൽ ഒരു നോട്ടമായ്  നിന്നു !

ശ്രീദേവിനായർ 

Monday, March 21, 2016

ത്യാഗം
----------

പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ പവിത്രമാം ജീവന്റെ .
പുണ്യഫലം നീ ശ്രീ യേശുനാഥാ .....
മര്ത്യന്റെ അറിവിൻ  നിറവിനായ്  പ്രാർത്ഥിച്ച
പുണ്യഫലോദയം നിൻ ഹൃദയം ......!

ജാതിമതങ്ങൾക്കതീതമായ് മർത്യന്റെ
മാനവ നന്മയിൽ നീ വസിച്ചു ..
ജന്മത്തിൻ ഉദ്ദേശപൂർത്തിയായ് ജീവിതം  ..
ത്യാഗമായ് നീ  വീണ്ടും വിടപറ ഞ്ഞു  !

നിസ്വാര്ത്ഥ സ്നേഹത്തിൽ ജീവനെ ദർശിച്ച
ദാർശനികൻ  നീ ..ശ്രീ യേശുനാഥാ
ജന്മജന്മാന്തര പുണ്യരുപം  ..നീ
മർത്യന്റെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹരൂപം ...!

പാപിയെ കല്ലെറിഞ്ഞീടുവാനായുന്ന,
പാപത്തിൻ പൗരജനങ്ങളെയും ,
പാപത്തിൻ നേരറിയാത്തൊരു  നേരിനെ
നേരറിവാക്കിയ   നേർവഴി നീ ......എന്നും
പരിശുദ്ധനായി നീ ശ്രീ യേശുനാഥാ


ശ്രീദേവിനായർ 

Monday, March 7, 2016

ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ
-------------------------

വനിതകളുടെ ദിവസം !എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു അർത്ഥം  അതിലുണ്ടോ ?
വനിതകള്ക്ക് ഒരു ദിവസം,പുരുഷന്മാർക്ക്  ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് ,പ്രായമായവർക്ക് .പ്രണയികൾക്കു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ദിവസങ്ങൾ ....എന്നാൽ ....?
മനുഷ്യർക്ക്‌ മാത്രമായി ഒരു ദിവസം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്  സംശയം ..ഇല്ലാ ..അത് ഈ യുഗത്തിൽ  ഉണ്ടാവുകയുമില്ലാ .....നിശ്ചയം ....!

എല്ലാപേരും മനുഷ്യരായി നന്മയുള്ളവരായി കർത്തവ്യ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം  അതല്ലേ കുട്ടുകാരെ  നല്ലത് ?
 പറഞ്ഞതു കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ വിരോധിയല്ല !,,,,,പുരുഷസ്നേഹിയെന്ന് എന്നെ മുദ്രകുത്തുകയും അരുത് !  ഞാൻ കേവലം ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ മാത്രമാണ് .....ഒരു മകൾ .ഒരു സഹോദരി .ഒരു ഭാര്യ ഒരു അമ്മ   ഒരു സ്നേഹിത ...എല്ലാ നന്മയും മനസ്സിൽ  സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അക്ഷര സ്നേഹിയും ....!

ഈ സുദിനത്തിൽ എന്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും എന്റെ പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കും ,സ്നേഹിതർക്കും   കൂടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു .സ്വന്തം ..ശ്രീദേവിനായർ
 

Sunday, March 6, 2016

മഹാശിവരാത്രി
---------------------

ആദിരൂപശങ്കരം  മഹാശക്തി ശങ്കരം
ശങ്കരസ്വരൂപനേ  ആദിശങ്കരപ്രഭോ .....

ശിവസ്വരൂപശങ്കരം  ഭയങ്കരം കൃപാകരം ..
ഭയാകരം  ദയാകരം  ക്ഷമാകരം  ശ്രീകരം ...

ആദിരൂപം അന്തരൂപം ചിന്തകൾക്ക തീതരൂപം
ആദിശക്തിദേവനേ  ശിവസ്വരൂപ ശംഭുവേ .....
.
അന്തകാലമന്തരംഗേ അത്തലില്ലാതാക്കവേണം
അന്തരാത്മാവന്നതിൽ ഭവൽസ്വരൂപചിന്തവേണം ....

കാശിനാഥദേവനേ   ഭൂതനാഥദേവനേ ..
കാത്തരുളീടണേ  ശ്രീശിവസ്വരൂപമേ ......

പാർവ്വതീ വല്ലഭാ ,..സർപ്പഭൂഷണ പ്രഭോ ..
നന്ദി ദേവ നായകാ  സമസ്തപാപ നാശകാ ....

ത്രിലോകനാഥനേശ്രീ മുരുകതാതനേ .....
ശ്രീഗണപതി പിതാ  ദേവ നീ മഹേശ്വരാ

ശിവ ശിവ ശിവ ശിവ ശിവ ശിവ ശിവ സ്വ രൂപമേ ..
ശിവ ശിവ ശിവ ശിവ ശിവ  ശങ്കര നമോ നമഃ ...


ശ്രീദേവിനായർ
-----------------------

Friday, February 26, 2016

പുതുമഴ  (  ഗാനം )
------------

പുലർക്കാലസ്വപ്നത്തിൻ കുളിരിൽനിന്നും ഞാൻ ...
പുറകിലേയ്ക്കൊന്നുതിരിഞ്ഞു നോക്കി ........


ഒരു നിഴൽ പ്പാടിന്റെ മുഖശ്രീയായി ..
ഒരു ദുഃഖ ചിത്രത്തെ ക്കണ്ടപോലെ ..

വഴിപാടായ് കൊടുത്തതോ മിഴിനീർ  നിന്റെ ..
നിലവറ നിറച്ചതോ ദുഃഖങ്ങളോ ?

പുതുമണ്ണിൻ കനവുകൾ കൊഴിഞ്ഞപോലെ
പുതുനാമ്പിൻ മുളപൊട്ടി കരിഞ്ഞതാണോ ..?

പുതുമഴ നനഞ്ഞു  ഞാൻ കാത്തു നിന്നു
നിന്റെ മനമൊന്നു കുളിരാനായ് നോക്കി  നിന്നു  !ശ്രീദേവിനായർ 

Saturday, February 20, 2016

ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക്  പ്രണാമം
---------------------------------------
ആറ്റുകാൽ വാഴും അമ്മേ  ഭഗവതി
കാത്തരുളീടണേ  ഞങ്ങളെയും ....

ആധിയും വ്യാധിയും അകറ്റീടണേ അമ്മേ
അദിപരാശക്തി  ദേവി നീയേ .....

അല്ലലുകൾ താണ്ടി അജ്ഞതകൾ നീക്കി
അമ്മേ ഭഗവതി കാക്കണമേ ......

ദേവിയും നീ ദുർഗ്ഗയും  നീ  ശ്രീരുദ്രയും
 നീ ഭദ്രകാളിയും  നീ ......

ശ്രീപാർവ്വതി   നീ സരസ്വതി നീ ....
ദേവി രൂപങ്ങളിലെല്ലാം   നീയേ .....

ദേവീ ഭാവങ്ങളെല്ലാം   നിന്നിലായ് 
രൂപഭാവങ്ങളായ്  നിന്നിടുമ്പോൾ

അമ്മേ ഭഗവതി നിത്യകല്ല്യാണി
നിൻ  ചരണാംബുജം വണങ്ങിടുന്നേൻ ..
.
മംഗളരൂപിണീ മംഗല്യ കാരിണി
സർവ്വഭൂതാത്മജ ശിവങ്കരി നീ .....


ശ്രീദേവിനായർ


 

Thursday, January 14, 2016

 ശ്രീഅയ്യപ്പൻ
---------------------

ഹരിഹരപുത്രനേ ........ 
ശരണംപൊന്നയ്യപ്പാ .......
പമ്പാ നാഥാ ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ .....
അയ്യനേസ്വാമീ ..ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ ...

സ്വാമിയേ  ശരണം ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ  .... .....(.സ്വാമിയേ ശരണം )


ശരണം തരണേ ചരണം തന്നിൽ ...
ശരണം ശരണം സ്വാമീ ശരണം .....
മലകൾ താണ്ടി ഞങ്ങൾ വരുന്നൂ ....
ശബരീ വാസാ നിന്തിരു  മുന്നിൽ .....(.സ്വാമിയേ  ശരണം )


പാപ വിമോചന മരുളുക നാഥാ ...
എന്നും നിന്നിൽ   അഭയം തരണേ .....
കലികാലത്തിൻ ദോഷമകറ്റീ .....
നല്ലൊരു കാലം അരുളുക ദേവാ .,,,,.    

ശബരി   ഗിരീശ  കാക്കണമേ........  .
ശനിദോഷത്തെ  അകറ്റണമേ .....( സ്വാമിയേശരണം )

ശ്രീദേവിനായർ 

Wednesday, January 13, 2016സ്വപ്നം ( ഗാനം )
------------
എന്റെ സ്വപ്നശകലമേ നിന്നെ
തെരഞ്ഞു ഞാൻ ,
അകലങ്ങളിലകലങ്ങളി
ലമലേ അലഞ്ഞു ഞാൻ ...!

അലിവായ് മനം അലയുന്നു
അകതാരിലായ് ,
അഴകേ നിന്നരികിൽ ഞാൻ
കാത്തു നില്ക്കാം .....!

ഉണരും വികാര മതിൽകെട്ടുകൾ,
തകരുന്നു തളരുന്നു ,
ശിഥില ങ്ങളായ്  ......

മനസ്സെന്ന മഹാശയൻ
മനസ്സാക്ഷിയെ ,
കാണാത്ത ചിന്തയിന്നു ,
സ്വപ്ന ങ്ങളായ് !

സ്വപ്നമെന്ന മോഹത്തെ
 കടമെടുക്കുവാൻ ഞാൻ
മനസ്സെന്ന ചിന്തയെ
  കടൽ കടത്തുന്നു !

ശ്രീദേവിനായർ